Oshkosh Daily Northwestern  (Oshkosh, Wisconsin)

22 Sep 1952