The Fitchburg Sentinel (Fitchburg, Massachusetts)

24 Oct 1889