The Fitchburg Sentinel (Fitchburg, Massachusetts)

25 Mar 1889